Prienų „CBET“ (VšĮ Krepšinio sporto klubas „Prienai“) klubas bendradarbiaudamas su Prienų miesto VVG ir ESFA (Europos socialinio fondo agentūra), vykdo Vietos plėtros strategijų projektą „Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam (niekur nesimokančiam, nestudijuojančiam, nedirbančiam) 15-21 m. amžiaus jaunimui“

Šio projekto tikslas – pagerinti profesinio tobulėjimo, įsidarbinimo bei kito užimtumo galimybes darbingų bedarbių ir neaktyvių Prienų rajono jaunuolių tarpe. Įvairių renginių metu bus suteikiamos galimybės jauniems žmonėms prisidėti prie savanoriškų veiklų, mokytis organizuoti renginius, dalyvauti įvairiose neformaliojo švietimo bei savanoriškose veiklos. Projekto metu bus gerinama asmenų socialinė integracija į bendruomenę, propaguojama sveika gyvensena bei sporto nauda. Projekte dalyvaus nesimokantys, nestudijuojantys ir nedirbantys asmenys nuo 15 iki 21 metų amžiaus. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti profesinio tobulėjimo, įsidarbinimo bei kito užimtumo galimybes darbingų bedarbių ir neaktyvių jaunuolių tarpe. Įvairių renginių metu bus suteikiamos galimybės jauniems žmonėms prisidėti prie savanoriškų veiklų, dalyvauti profesinio tobulėjimo renginiuose, bendradarbiaujant su projekto partneriais.